Category Archives: Услуги

И отново за фунгицидите

Предлаганите препарати за растителна защита непрекъснато се увеличават, но същевременно се подобрява тяхното странично въздействие. Целта на всеки производител е те да са по-малко токсични за човека и животните. Фунгицидите са химически препарати за борба с болестите по растенията. Те се прилагат и профилактично, а резултатите са много добри при навременното им използване.

Кога се налага да се ползват складове под наем

Всяко разширяване дейността на предприятия и фирми води до необходимост от складови помещения. Предлаганите складове под наем са по-изгодни в сравнение с това да се строят собствени. За да са конкурентно способни собствениците на складове непрекъснато правят подобрения както на самите пимещения, така и на прилежащата площ.

Професионален домоуправител – решение на нерешените проблеми

Професията професионален домоуправител ще помогне на много кооперации да решат проблема с избора на домоуправител. Когато нямате възможност да изберете човек от вашите среди, който да се занимава с поддръжката и опазването на общата собственост, професионалното управление е решение на нерешения ви проблем.