Tag Archives: Регистрация на фирма

Предимствата на регистрация на офшорна фирма в Кипър

Кипър има много по-силна международна репутация в сравнение с други класически офшорни юрисдикции. Не е в „черния списък“ на световните офшорки. Кипър има подписани споразумения за избягване на двойното данъчно облагане с 60 държави. Финансовите отчети в Кипър се представят в съответствие с международните стандарти. Кипър има една от най-ниските корпоративни данъчни ставки в Европа. Много… Read More »