Как да разбера дали имам кредитна задлъжнялост?

By | 08.07.2020

byrzi-krediti2Намираме се в ерата на цифровизацията – на бързо развиващи се иноваци и технологии. На фона на динамиката,  в която живеем, българският банков сектор осъзна, че е необходимо да претърпи драстични промени по отношение на достъпа до заеми. Съвременните технологии ни позволяват да кандидатстваме за онлайн заем от комфорта на нашия дом, без да напускаме дивана, без да пътуваме в трафика и без да чакаме по опашки. Бързото кандидатстване, одобрение и усвояване на парите има няколко предимства, но има и недостатъци, които правят тези кредитни продукти не чак толкова благоприятни за нас. Става дума за това, че ако не обмислите добре решението си, нямата ясна визия за това как ще върнете парите и не сте убедени, че такава възможност реално съществува, може да попаднете в капана на т.н. кредитна задлъжнялост.

Всеки има право на достъп до информация за личното си положение по отношение на неговата кредитна история в ЦКр. Разпоредбите относно този аспект са включени в чл.11 от Наредба 22 на БНБ, който гласи, че ЦКР осигурява на кредиторите онлайн информация за кредитната задлъжнялост. За да получите такива лични данни, трябва да подадете заявление до институция, имаща достъп до базата данни.

Информацията относно финансовите данни, които сте поискали във връзка с доклада от ЦКР, ще бъде предоставена в рамките на законно време от датата на регистрация на заявлението. Не на последно място трябва да се уточни, че небанковите компании също проверяват за потенциални клиенти там, но въведената там информация не им пречи да отпускат заеми. Така че, ако нямате статус на редовен или лоялен кредитополучател и сте били отхвърлени от банките, от които се опитвате да получите заем, не е нужно да се притеснявате повече за това. Винаги можете да намерите надеждна финансова подкрепа в лицето на небанковите кредитни компании, която всъщност представлява отправна точка за по-добро бъдеще.