Осъзнат църковен брак или модно увлечение

By | 15.02.2020


Църковният брак е венчаване по християнски обред в църквата на две влюбени сърца, близки физически и духовно, за да могат в хармоничен съюз да продължат с деца своя род. Това е тайнство, свършено по волята на Бог.

В много страни църквата е отделена от държавата и за това църковният и гражданкият брак същетвено се различават. Венчаването в църквата има духовна същност. Животът на съпрузите трябва да бъде образец на християнските жизнени правила. Гражданският брак се регистрира от държавните органи. Църквата няма отношение към сключването на такъв брак. В това са различията между тези два вида брак.

Църковният брак не регулира семейните права. Последните се представляват от юридически норми, те са установени на законово ниво, възникващо в резултат на съвместно имущество и други права. Венчаването в църквата е под силата на християнските норми.

Предмет на семейното право са условията, при които се сключва брака и как той може да се разтрогне. Закон регулира взаимоотношенията между мъжа и жената, например кой ще се занимава с възпитаването на децата, как да се разпределят в семейството задълженията. В случай на неизпълнение на някои от задълженията от съпрузите, то бракът подлежи на разтрогване.

В някои страни се признава само гражданският брак, например, Франция, Япония. В други може да се направи избор да се регистрират взаимоотношенията между съпрузите в държавно учреждение или в църквата (Англия, Испания, Канада). Добре е да се знае, че има държави, в които се сключва само църковен брак – Израел, някои щатове на САЩ и в мюсюлмански страни.

При нас за да се венчаете в църквата е необходимо да имате сключен граждански брак. Юридическите права са само за гражданския. В църквата бъдещите съпрузи влизат с взаимоуважение и съгласие. Те са прекрасни не само с облеклото си, а преди всичко с духовна красота. Те ръка за ръка ще преодолеят всички несгоди на живота, поддържайки се с думи и дела в тежките минути.

Хубаво е когато младоженците са вярващи и осъзнато пристъпват към църковен брак. В противен случай това е просто модно увлечение, което не оставя в душата дълбоки следи. Такова венчаване често завършва с развод.