Рискови фактори при кандидатстването за бързи кредити

By | 09.12.2016

Кандидатстване за бързи кредити [ Рискови фактори ]

Високата скорост и склонността на небанковите финансови институции да отпускат в пъти повече кредити от банките е един сериозен индикатор за по-доброто качество на услугата, когато говорим за бързи заеми. Освен всичко останало тези кредити биват отпускани без доказване на доход и то само срещу данните от вашата лична карта, нещо, което няма да откриете в нито една банка. Единственото условие за кандидатстване за бърз кредит е да имате навършени 18 години.

Все пак няма какво да се заблуждаваме, че все пак определен процент от тези бързи кредити остават непогасени. Това е сериозно обстоятелство, което поддържа лихвите при погасяване на подобни заеми високи. Съвсем от скоро вече можете да подадете и молба за бърз кредит директно по интернет (онлайн) като един час след като сте изпратили кратък формуляр ще получите отговор дали сте одобрен за такъв от съответната кредитираща институция.

Много хора все още се подвеждат по рекламите на банките и по-конкретно на техните дъщерни организации, предоставящи „кредити срещу лична карта”. Това е най-стария трик в учебника и винаги, когато се окажете на опашката от 30 човека в банката ще ви кажат, че е трябвало да видите звездичката в рекламата и ще ви изпратят да си издадете, било то документ за доказване на дохода, било то друга бюрократична лудост разпечатана на хартия.

Най-сериозния проблем и риск пред един кредитополучател на бързи кредити или в офисите на небанкова кредитна компания е високата лихва. Тя може да варира в широк диапазон в зависимост от желаните средства или избрания кредитор. Най-честите ставки при кандидатстване за спешен заем са в рамките на 15 до 30%, като е добре да се запознаете и с общите условия на фирмата преди да проявите желание за кредит.

Как да постъпим при неплатежоспособност

Спечелете доверието на кредиторите. Това е основно правило по време на финансова рецесия, когато не можете да покривате вноските по своя кредит, както главницата, така и лихвите по заема, когато се е оказало, че сте без месечен доход – не се укривайте. Не може да се криете вечно, те ще ви намерят и това ще ви доведе само главоболия.

На първо място е диалогът кредитор – лице. Смело отидете при вашия кредитор и споделете вашите финансови трудности и какво планирате, за да ги преодолейте. Контактувайте помежду си, за да решите най-верният начин за излизане от тази ситуация. Но непременно уведомете кредитора за финансовото си състояние още, когато настъпи то и търсете алтернатива за справяне с това. Разсрочването на вашия кредит една възможна алтернатива.

От съществено значение е да знаете, че вашия кредитор има интерес да се предоговорите. Той не е взел преднина пред вас само защото парите, които сте взели са негови, той също ще претърпи загуба, защото част от спечелената комисиона ще трябва да даде на агенция за събиране на дългове, вместо по нормален начин да си върне отпуснатия кредит. Това не му е икономически изгодно и кредитора не желае да прибягва до това. Не забравяйте това и го имайте предвид.

Сложете разходите си в ред. Ако досега сте правили разточителни разходи, което се вижда по-настъпилата ситуация, тогава е време да вземете нещата в ръце. Това е един вид провокация към самите вас и можете да я хванете още в самото начало – опишете си всичко разход/приход и си дайте ясна сметка за реалното ви финансово положение преди да посегнете към бърз кредит. Опишете всичко – належащи разходи, такива, който може да отложите, заеми, приходи и др. Не спирайте да водите отчетност на приходите и разходите, за да знаете точно къде правите грешката си.

След обширното изследване на вашия месечен бюджет, синтезирайте и степенувайте вашите разходи. Преценете без кое не можете и кое може да отпадне. Опишете всички постъпления. Запишете си всички харчове за предстоящия месец. Научете да спазвате новият бюджет, независимо колко ще ви затрудни. Когато ви се наложи да теглите бърз кредит, то винаги предвидете и резервен план за неговото погасяване.