Структурни фондове на ЕС – европейски програми

By | 03.07.2014
европейски програми

европейски програми

Структурните фондове на Европейския съюз са финансови средства, които се използват за постигане на цели в европейското териториално сближаване и регионално развитие. Всеки един фонд има определена насоченост към която съсредоточова средствата, които са предвидени за определения програмен период.

Структурни фондове на Европейския съюз ( европейски програми )

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Tози фонд на Европейският съюз се грижи за създаването на нови работни места, финансиране на инфраструктурни планове, както и спомагане в предприемачеството на малки и средни предприятия. Всяка една държава-членка трябва да се съобрази с изискванията на европейските програми и дадения програмен период;

Европейският социален фонд (ЕСФ)

Социалният фонд разработва мерки и системи за обучение и набиране на работа. Задължително трябва да се намали броят на безработните в много от регионите. Това е много трудно постижимо и затова Европейският съюз обръща сериозно внимание на този проблем във всяка една своя оперативна европейска програма;

Финансовият инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР)

Фондът се занимава с развитието на риболовната индустрия. Модернизирането на дадени региони е от голяма важност, поради благоприятните географски условия, които задължително трябва да бъдат използвани целенасочено и ефективно чрез използването на европейски програми за икономическо развитие;

Европейският фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция „Ориентиране” (ЕФОГЗ)

Из цяла Европа е пълно с места, които са благоприятни за развитие на земеделие, но липсата на средства е сериозна спънка. Фондът подпомага сериозно фермерите в изоставащите региони, чрез своите европейски програми за икономическо и социално развитие. Всичко това се случва единствено в рамките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;

Кохезионен фонд (КХ)

Той предоставя финансова помощ в областта на трансевропейските мрежи, транспортната инфраструктура и околната среда. Кохезионният фонд е свързан с европейската програма за развитие на регионите и сближаване на държавите-членки от Европейския съюз. Кохезионният фонд подпомага държави с БВП под 90% на глава от населението.