Какво трябва да знаете, за да инвестирате в диаманти?

By | 30.11.2012

Всеки знае, че във време на криза, трябва да се скрие в безопасните убежища, но малцина са тези, които се осмеляват да инвестират в диаманти. Диамантите, и още повече златото, винаги са оказвали силно влияние върху хората. От финансова гледна точка най-добре е да инвестирате в диаманти, тъй като в тази дейност има един много интересен аспект – приходите от покупко-продажбата на диаманти не се облагат с данък!

Както и златото, диамантите дължат своята стойност на трудния добив и на практика цената им остава висока и стабилна, защото не се намират лесно. Това прави инвестицията в диаманти особено подходяща за използване като капиталова защита от неблагоприятни политически и икономически събития.

Както при всеки всеки финансов актив се прави официална регистрация, като в случая това става на пазарите в Ню Йорк, Лондон и Антверпен. Естествено диамантите, както и всички други стоки, се котират в щатски долари. Въпреки това не всички диаманти са добри за инвестиции! Ако искате да инвестирате в диаманти, ще трябва да закупите т. нар. финансови диаманти. Става въпрос за диамант, който притежава сертификат, показващ неговите характеристики.

По-специално сертификатите трябва да представят информация за цвета, чистотата, изрязването и теглото на диаманта. За да попадне в категорията диамантът да бъде предмет на финансова дейност, характеристиките му трябва да са перфектни и да е от половин до два карата.

Цените на диамантите като цяло са с тенденция да растат със стабилни темпове с ръст по-висок от инфлацията. Това прави инвестицията в диаманти изключително подходяща за защита на капитала, така че се използва като сигурно убежище. Излишно е да се съсредоточавате върху диамантите, ако искате чисто спекулативен вид инвестиции!

Имайте предвид обаче, че „не всичко, което блести, е злато“… Препродажбата на диаманти е малко по-сложна. Ако диамантът не се продаде в продължение на години, може да се поддържа значителна разлика в цената. На практика, ако даден диамант в даден момент е с цена от 4000 евро, то тогава е вероятно, да можете да го продадете за 3500 евро или дори за по-малко …

Това означава, че винаги трябва да имате предвид, че ако си купите дилър диамант днес и го продадете утре, може да понесете загуба от 15-20% заради разликите в цените между покупката и продажбата. Ето защо, ако искате да инвестирате в диаманти, трябва да вземете предвид факта, че за да спечелите от тях, трябва да ги задържите достатъчно дълго време, така че техните цени да се увеличат толкова, че дори и да ги продадете с 20% по-малко, да не загубите от това. Обобщено, инвестирането в диаманти изисква да задържите камъка в продължение най-малко на десет години (а ако са двадесет години, е още по-сигурно), така че този бизнес не е подходящ за тези, които искат да спечелят бързо.

Най-важното при инвестирането в диаманти са теглото и валутния риск. Както при всяка инвестиция в стоки, които се търгуват в долари, така и диамантите са обект на валутния риск. Не по-маловажно е теглото на диаманта – половин-каратов диамант е на стойност около 2500 евро, а двукаратовият има стойност от около 40 000… Трябва да отчетете обаче факта, че по-лесно се продават диаманти за 2500, а не за 40 000 евро! Така че, не инвестирайте в диаманти, ако не можете да си позволите да чакате!
Снимки: vphas.org, bitcointalk.org