Как да се превърнете в успешен инвеститор?

By | 30.11.2012

Инвестирането на фондовия пазар е една от най-печелившите и най-рискованите дейности. Съществуват някои различия в дейността на участниците на фондовия пазар (инвеститорите и търговците), въпреки че всички те имат за цел печеленето на пари. Исторически погледнато има много случаи, когато инвеститори са започнали с малка сума пари и в крайна сметка са станали много богати, както и обратното – когато милионери са изгубили всичките си инвестиции на фондовия пазар и са обеднели. Как да си обясним този факт? Отговорът е прост – всичко зависи от познанията за инвестирането, тъй като в тази дейност съществуват някои основни принципи.

На първо място трябва да знаете, че никога не трябва да инвестирате всичките си пари на фондовия пазар, особено, ако сте начинаещ. Препоръчително е инвестираните пари в акции да е от 25% до 50% от общия ви бюджет. Освен това не трябва да инвестирате в акциите на една-единствена компания, а още по-добре е да ги разпределите в различни сектори.

Следете внимателно общите условия на пазара, опитвайки се да бъдете подготвени предварително. Не бързайте с вземането на инвестиционно решение, а внимателно прегледайте финансовите (тримесечни) отчети, следете новините и макроикономическите тенденции, преди да решите каквото и да било. Влaдейте емоциите си и не им позволявайте да надделеят над рационалния и дисциплиниран подход.

Повечето инвеститори предпочитат дългосрочните инвестиции с по-малко от пет транзакции на година. В действителност не всеки умее да инвестира. Обикновено загубите при инвестиране се се дължат на липсата на знания, на недоверие, нетърпение, алчност, страх, както и на различни заблуди. Един опитен инвеститор знае, че е налице пряка зависимост между времето, прекарано да се увеличат уменията в тази област и възвращаемостта на инвестициите.

Истината е, че всички книги за инвестиране са полезни до известна степен, но те не вършат работа, ако не предприемете следващата важна стъпка – обучението и практикуването на наученото. Добрите умения за инвестиране не се придобиват бързо. Една от причините за това е, че пазарът не е винаги един и същ и съществуват различни пазарни цикли.

Първата стъпка в анализа на инвестициите е фундаменталният анализ, който предполага отчитането на много фактори – рентабилност на компанията и нейното развитие, ликвидността на активите, относителната възможност да печелите, отчетната стойност, продажбите и т.н. Цените на акциите зависят също от новините, анализаторите мнения, както и различни оценки. Така например статистически изследвания на стотици фирми за период от няколко години показва, големият брой лоши показатели на различни параметри при анализа дружеството прогнозират рискове, ако инвестирате в неговите акции. Като цяло всяко дружество и неговите акции може да се разглежда като система, чието качество е комбинация от определени фактори с различна степен на значимост. Друг не по-маловажен анализ е времевият – да определите кой е най-подходящият момент да купувате и да продавате различни акции.
Снимка: dealystrategy.com, life123.com