Лични заеми в сравнение с други възможности за заем

By | 16.03.2023
кредит за теб - открий най-изгодния кредит

Въпреки че личните заеми могат да ви осигурят парите, от които се нуждаете в различни ситуации, те може да не са най-добрият вариант. Ако имате добър кредит, можете да изберете кредитна карта за прехвърляне на баланс с 0% встъпителен ГПР. Ако можете да изплатите салдото, преди лихвеният процент да се повиши, кредитната карта може да е по-добър вариант.

Имайте предвид, че ако получите карта за прехвърляне на баланс и не можете да изплатите баланса си или направите закъсняло плащане преди изтичането на първоначалния лихвен процент, можете да натрупате стотици или хиляди долари под формата на лихвени такси.

Влияние върху кредитния ви рейтинг

Когато кандидатствате за заем, кредиторът ще поиска кредитния ви доклад като част от процеса на кандидатстване. Това е т.нар. твърда проверка, която обикновено понижава кредитния ви рейтинг с няколко точки.

Обикновено твърдите проверки остават в кредитните ви отчети за около две години. Когато търсите най-добрите лихвени проценти и такси, някои кредитори, при които вече имате сметка, ще проверят кредитния ви рейтинг. Това е известно като „мека проверка“ и не влияе на кредитните ви точки.

Обмислете възможността да прегледате лихвените проценти и таксите при кредитори, които извършват „меки“ проверки, които няма да се отразят на резултатите ви.

Лихвени проценти и други такси

Лихвените проценти и таксите могат да бъдат от голямо значение за това какво плащате през целия период на кредита, като те варират значително при различните кредитори. Ето някои неща, които трябва да вземете предвид.

  • Лихвени проценти: Лихвените проценти обикновено варират от 5% до 30% в зависимост от заемодателя и вашия кредит. По принцип колкото по-добър е кредитът ви, толкова по-нисък е лихвеният процент. И колкото по-дълъг е срокът на заема, толкова повече лихви ще трябва да плащате.
  • Такси за отпускане: Някои кредитори начисляват такса за покриване на разходите по обработката на кредита. Таксите за иницииране обикновено варират от 1 % до 6 % от сумата на кредита.
  • Неустойки за предсрочно погасяване: Някои кредитори начисляват такса, ако погасите кредита си предсрочно, тъй като предсрочното погасяване означава, че кредиторите губят част от лихвата, която иначе биха спечелили.

Преди да подпишете договора за заем, помислете дали да не съберете всички разходи, свързани със заема, а не само лихвения процент, за да определите общата сума, която ще трябва да платите.