Какво се разбира под работно облекло?

By | 25.01.2023

Работното облекло е всяко облекло, използвано за изпълнение на функции на работа, независимо дали става въпрос за лични предпазни средства, оборудване, необходимо за предотвратяване на професионални рискове, или всякакъв вид униформа, наложена от работодателя или от колективното договаряне.

Първоначално работните облекла са търсели хомогенизирането във външния си вид на работниците на една компания, всички с една и съща униформа, просто като идентификация на компанията, в която са работили.

Има работни места, при които работната униформа няма нищо общо с факторите за безопасност или защита. Такъв би бил случаят с офис служители, продавачи, сервитьори и т.н., но има и други дейности, при които работното облекло трябва да отговаря на редица изисквания и е задължително, тъй като безопасността на работника ще зависи пряко от това.

Какво е значението му?

Работното облекло в някои сектори е от изключителна важност, тъй като гарантира необходимата безопасност на работниците при изпълнение на тяхната работа. Правилното му използване  намалява броя на трудовите злополуки.

Във всеки сектор трябва да се оценят рисковете, на които са изложени работниците и униформата да се адаптира съответно, тъй като компаниите са длъжни да осигурят защитата на своите служители

Освен че е средство за предотвратяване на злополуки, носенето на правилното облекло е благоприятно за производителността, униформите гарантират хигиена и чистота на работното място и могат да се превърнат в източник на мотивация и идентификация с компанията.

 Какво представляват личните предпазни средства?

Понастоящем компаниите са задължени да приемат във всички фази на своята дейност необходимите мерки за сигурност, за да избегнат или намалят рисковете, произтичащи от работата. По този начин работодателят е длъжен да осигури на работниците индивидуални предпазни средства , които задължително са подходящи за работата, която изпълняват, в съответствие с разпоредбите. От своя страна работниците трябва да спазват правилата за безопасност и да използват правилно индивидуални предпазни средства.

Когато компаниите изискват определено облекло за работа, както е договорено в приложимия колективен трудов договор, независимо дали облекло или обувки, те ще имат задължението да го осигурят на работника и да го направят за сметка на компанията.

Кога е задължително носенето на униформа на работа?

Причините за носенето на униформа на работното място могат да бъдат различни, могат да отговарят на проблеми с безопасността, хигиената или просто като идентификационен знак.

В случаите, когато използването на униформа или работно облекло е задължително, това ще бъде посочено в трудовия договор и следователно компанията ще носи отговорност да ви предостави униформата и да гарантира, че с течение на времето имате собствена униформа размер.

Не забравяйте че през работния си ден вие сте част от имиджа на компанията.