Category Archives: Кариера

Същност на понятието стратегически бизнес микс и нейните етапи.

  След разработване на стоковата политика и формиране на бизнес- идеята третия етап е най- важния и сложения, защото той представлява обективизирането на бизнес – идеята. Той цели доказване на икономическата целесъобразност и практична възможност за осъществяването на бизнес- идеята. Анализът започва с отговор на въпроса, дали бизнес- идеята е технически осъществима. Прави се въз… Read More »

Структурни фондове на ЕС – европейски програми

Структурните фондове на Европейския съюз са финансови средства, които се използват за постигане на цели в европейското териториално сближаване и регионално развитие. Всеки един фонд има определена насоченост към която съсредоточова средствата, които са предвидени за определения програмен период. Структурни фондове на Европейския съюз ( европейски програми )

Как да се превърнете в успешен инвеститор?

Инвестирането на фондовия пазар е една от най-печелившите и най-рискованите дейности. Съществуват някои различия в дейността на участниците на фондовия пазар (инвеститорите и търговците), въпреки че всички те имат за цел печеленето на пари. Исторически погледнато има много случаи, когато инвеститори са започнали с малка сума пари и в крайна сметка са станали много богати,… Read More »