Category Archives: Кариера

Работата в чужбина: предимства и недостатъци

Работата в чужбина е изключително вълнуващо предизвикателство, което може да промени живота ви в различни аспекти. Това е възможност да изживеете нови култури, да се развивате професионално и лично, но и да се сблъскате с редица предизвикателства. В следващата статия ще разгледаме какви са основните предимства и недостатъци на работата в чужбина. Предимствата на работата… Read More »

Как да промените кариерата си успешно

Промяната на кариерата е важна стъпка в живота на всеки човек. Когато чувстваме, че настоящата ни работа не ни задоволява или искаме да пробваме нещо ново, може да се наложи да променим посоката на нашия професионален път. В този артикул ще разгледаме някои важни аспекти на успешната промяна на кариерата и ще ви предложим няколко… Read More »

Същност на понятието стратегически бизнес микс и нейните етапи.

  След разработване на стоковата политика и формиране на бизнес- идеята третия етап е най- важния и сложения, защото той представлява обективизирането на бизнес – идеята. Той цели доказване на икономическата целесъобразност и практична възможност за осъществяването на бизнес- идеята. Анализът започва с отговор на въпроса, дали бизнес- идеята е технически осъществима. Прави се въз… Read More »