Приемливо решение – професионален домоуправител

By | 27.09.2018

Изборът на управител на входа става все по-труден поради липса на кандидати за този пост. Причината за това е преди всичко недостатъчното време. Няма свободни хора да се занимават и грижат за общата собственост. Още по-сложен този въпрос е в старите кооперации, защото там проблемите са много и постоянно има нужда от някакъв ремонт – смяна на щрангове, ремонт на покрива, смяна на дограма на стълбище и вход, и още много други. Всичко това е обща собственост и за да се вземе решение за какъвто и да е ремонт е необходимо съгласието на общото събрание на всички собственици.

Тази освободена ниша изкара на пазара нова професия – професионален домоуправител. Това е едно добро решение за вашата обща собственост поради редица причини. Най-напред трябва да подчертаем, че тези професионалисти познават много добре закона за етажната собственост и умеят да го прилагат. Професионалният домоуправител няма други задължения освен грижата за поверения му вход. Това е външен човек и той вижда нещата от независимата страна, както и може да се справи с всеки междусъседски конфликт, защото няма да заеме страна. Има още редица предимства да се избере платено управление на общата собственост, но всички те се свеждат до безупречно свършена работа.

Това е човекът, който се грижи за чистотата на стълбището и мазето, за двора, ако има такъв. Той следи за състоянието на асансьора и за осветлението. Попълване на домовата книга, отчитане на всички приходи и разходи, свикване на общо събрание, всичко това се върши от платения управител.

За да се направи някакъв ремонт се взема решение от общото събрание, както и за фирмата, която да го изпълни. Разбира се, офертите се събират и предлагат от професионалният домоуправител. Със започване на ремонта той е лицето, което следи за цялото му протичане. Той приема обекта и осъществява разплащането. Всички общи сметки за ток, вода, асансьор, се разплащат от платения управител. Освен това той е лицето, което търси решение на всички въпроси, засягащи интересите на живущите в кооперацията, чрез общината.

Професионалният домоуправител се справя с всички задачи и по този начин се осигуряват нормални условия в кооперацията. Разбира се, за да се ползват неговите услуги е необходимо да се плати определена такса от всеки собственик на апартамент.