Професионален домоуправител – решение на нерешените проблеми

By | 17.12.2018


Професията професионален домоуправител ще помогне на много кооперации да решат проблема с избора на домоуправител. Когато нямате възможност да изберете човек от вашите среди, който да се занимава с поддръжката и опазването на общата собственост, професионалното управление е решение на нерешения ви проблем.

За да се информирате повече за тази възможност е добре да разгледате различните предложения в интернет. Фирмите за професионално управление на етажната собственост предлагат различни цени за различен пакет услуги. Общото събрание на собствениците трябва да вземе решение за ползването на тази услуга, защото за нея се плащат определени месечни вноски.

Таксата, която трябва да се плаща е за доброто на входа. Професионалният домоуправител ще си върши добросъвестно работата, защото на него за това му се плаща. Негов ангажимент е воденето на домовата книга, отчитане на приходни и разходни документи, свикване на общото събрание на собствениците. Той прави предложения за най-необходимите ремонти, предлага оферти, а общото събрание решава какво ще се ремонтира и кой ще направи този ремонт.

Професионалният домоуправител е запознат със закона за етажната собственост и знае как да го прилага. Той ще разреши всеки спор между съседите без да взема страна, защото е външен човек. Компетентен по всички въпроси, отнасящи се за управлението на общата собственост, той знае как да отправи всички въпроси, отнасящи се за общината. Той ще направи всичко възможно за да се разреши проблема в полза на живущите в кооперацията.

Професионалният домоуправител осигурява чистотата на стълбище, мазе, вътрешен двор. Поддържането на асансьора в изправно състояние е негово задължение както и да следи как се изпълнява договора от фирмата, която е избрана за поддържане на асансьорното оборудване. Всички общи сметки се плащат от него.

Всеки от собствениците е необходимо да разбере, че всичко, което се прави във входа е с една цел – да се създадат много по-дори условия за ползване на общите части. Необходимо е отговорно отношение към опазване на тази собственост, внимателно и разумно ползване. Всеки трябва да се отнася към общото като към свое за да се намалят разходите по поддръжката, а във входа да бъде чисто и приятно.