И отново за фунгицидите

By | 14.01.2019


Предлаганите препарати за растителна защита непрекъснато се увеличават, но същевременно се подобрява тяхното странично въздействие. Целта на всеки производител е те да са по-малко токсични за човека и животните. Фунгицидите са химически препарати за борба с болестите по растенията. Те се прилагат и профилактично, а резултатите са много добри при навременното им използване.

За предпазване на растенията от гъбни заболявания от значения са различни агротехнически мероприятия. Сеитбообръщения, събиране и унищожаване на различни растителни остатъци са част от тези мероприятия. Появилата се зараза по растенията може да бъде спряна само с правилно подбрания химически препарат. Използването на препарати с еднакво активно вещество не трябва да се допуска, защото се създава устойчивиост на причинителя към тях. Редуването на препарати с различно активно вещество е най-добре за да се защитят растенията.

Различните видове фунгициди действат по различен начин. Една част от тях са системни, а друга – контактни. Контактните препарати действат само на попадналата повърхност и бързо се измиват от падналите дъждове. За това те се прилагат преди всичко профилактично. Системните препарати се разпространяват по цялата проводяща система на растението и така действат на причинителя на болестта. Не се измиват от дъжда и действат лечебно.

Най-разпространено е използването на фунгицидите по време на вегетация на растенията. Така наречените зимни пръскания се правят на трайните насъждения и ягодоплодните култури с цел да се унищожат зимуващите форми на патогените. Има и препарати, предназначени за обеззаразяване на семена и посадъчен материал.

Фунгицидите са добрите помощници на земеделските производители, защото с тяхна помощ може да се осигури висок добив от културите. Към използването им трябва да се подхожда много внимателно. Да се приложи най-подходящия фунгицид за съответната култура и заболяване, да се спазва определената доза и количеството разтвор на единица площ.

В никакъв случай не трябва да се нарушават правилата за работа с химически препарати за растителна защита. Да се ползва защитно работно облекло, ръкавици, очила, маска.

Работният разтвор на фунгицидите да се преготвя непосредствено преди ползването му. Да се спазва концентрацията, съгласно препоръките на производителя съобразно фазата на растенията. Пръскане на културите да не се прави в горещите часове на деня, защото ще се предизвика изгаряне на растенията. Да се спазват всички изисквания за правилно съхраняване на препаратите за борба с болестите по растенията.